Intervju i radio

För några veckor sedan hade jag äran att vara med i Radio P4 Norrbotten och prata om ”Tjugo år till dig” med …